All for Joomla All for Webmasters

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor II-norma intreaga

Clubul Sportiv Scolar Craiova, str.N.Titulescu, nr.22A, jud.Dolj, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de muncitor II-norma intreaga, pe perioada determinata(30.06.2020).
Conditii specifice de participare la concurs:
  • Studii:absolvent de liceu-calificare sofer categoriile B si D;
  • Vechime minim 10 ani.
Conditii generale de participare la concurs:
a) are cetatenia romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana,scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu ecercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Data concurs: 11.11.2019, orele 9:00-Proba scrisa
Locul desfasurarii: CSS CRAIOVA, str. N.Titulescu , nr.22A.
Depunerea dosarelor se va face in perioada de 14.10.2019-24.10.2019(de luni pana vineri intre orele 9:00-12:00)
Date contact: 0769836603, 0740767588

Leave a Comment

(required)

(required)